Λύσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης

Λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ που αξιολογούνται:

 • Αξιολόγηση συστήματος Φωτισμού και ενεργειακή αναβάθμιση με λαμπτήρες υψηλής απόδοσης ή/και με έξυπνους αυτοματισμούς
 • Αξιολόγηση συστημάτων Θέρμανσης, Ψύξης και Εξαερισμού (HVAC) και αξιοποίηση έξυπνων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας
 • Αξιολόγηση του κτηριακού κελύφους (οροφή, τοιχοποιία, κτλ) – Θερμομονώσεις
 • Αξιολόγηση ενεργειακής αναβάθμισης των κουφωμάτων (πόρτες, παράθυρα)
 • Αξιολόγηση της χρήσης συστημάτων σκίασης
 • Αξιολόγηση εξοπλισμού Πληροφορικής (ΙΤ) και υποδομής Data Centers
 • Ποιότητα Ηλεκτρικής Παροχής και Βελτιστοποίηση (Power Analysis & Optimization)
 • Αξιολόγηση Λύσεων Βελτιστοποίησης Τάσης (Voltage Optimization) και Συστημάτων Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος
 • Αξιολόγηση εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου στροφών σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό μεταβαλλόμενου φορτίου (VSDs, VFDs, Controllers, Inverters, etc)
 • Αξιολόγηση Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας Κτηρίου (Building Energy Management Systems – BEMS)
 • Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση Συστημάτων Πεπιεσμένου Αέρα
 • Αξιολόγηση Διατιμήσεων ΑΗΚ – εισαγωγή διαδικασιών βέλτιστης ενεργειακής διαχείρισης
 • Αξιολόγηση της χρήσης αυτοματισμών σε βιομηχανικές διεργασίες και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής ηλεκτρικής ισχύος
 • Αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης μηχανημάτων, εξοπλισμού, συστημάτων και οχημάτων – αξιοποίηση τεχνολογιών ενεργειακής αναβάθμισης
λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας
PVs
 • Έλεγχος και αξιολόγηση προληπτικών και διορθωτικών συντηρήσεων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και συστημάτων
 • Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων ψύξης ή κατάψυξης – αξιοποίηση τεχνολογιών ενεργειακής αναβάθμισης
 • Αξιολόγηση συστημάτων ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας
 • Αξιολόγηση χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αξιολόγηση χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
 • Υλοποίηση τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας
 • Έλεγχος και αξιολόγηση κατανάλωσης καυσίμου οχημάτων – βέλτιστη οδήγηση οχημάτων για εξοικονόμηση καυσίμου
 • Αξιολόγηση και βέλτιστος σχεδιασμός δρομολογίων στόλου οχημάτων
 • Ορθή και αποτελεσματική αξιοποίηση τεχνολογιών GPS σε οχήματα
 • Αξιολόγηση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στα οχήματα στη βάση ανάλυσης κόστους – οφέλους
 • Έλεγχος και αξιολόγηση αρχείων προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης οχημάτων
 • Αξιολόγηση επαγγελματικής συμπεριφοράς οδηγών και απλές πρακτικές βελτίωσης για μείωση κατανάλωσης καυσίμου οχημάτων
 • Αξιολόγηση τεχνολογιών υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων για εξοικονόμηση καυσίμων στη βάση ανάλυσης κόστους – οφέλους
 • Σχεδιασμός διαδικασιών και στρατηγικών για ορθολογιστική χρήση της ενέργειας
 • Σεμινάρια εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού σε θέματα βέλτιστης ενεργειακής διαχείρισης και απόδοσης – Δημιουργία εταιρικής κουλτούρας εξοικονόμησης ενέργειας εντός του Οργανισμού
 • Δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μέσω της αποτελεσματικής ενεργειακής διαχείρισης