Η εταιρεία μας

Η εταιρεία Value Creation Consulting (VCC) ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις στον τομέα της Εξοικονόμησης Ενέργειας, της Ενεργειακής Διαχείρισης και της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Οικίες, Εμπορικά κτήρια, Βιομηχανίες και Οχήματα. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην εκτέλεση Ενεργειακών Ελέγχων και την εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των ΑΠΕ, ενώ αποτελεί μια από τις πρώτες εταιρείες που έχουν εγγραφεί στον επίσημο κατάλογο των Πάροχων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΠΕΥ / ESCO) που διατηρεί το Υπουργείο Ενέργειας. Το προσωπικό της εταιρείας είναι πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στα επίσημα επαγγελματικά μητρώα της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία. Οι ενεργειακοί έλεγχοι, οι μελέτες και οι λοιπές υπηρεσίες μας χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και επαγγελματισμού, με εγγυημένα αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας, εάν και εφόσον οι εισηγήσεις μας υιοθετηθούν και υλοποιηθούν, σύμφωνα με τις δικές μας προδιαγραφές.

Αποστολή

Αποστολή της εταιρείας μας είναι η δημιουργία πρόσθετης αξίας στις λειτουργικές διαδικασίες των πελατών μας, μέσω της εφαρμογής αποτελεσματικών λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των ΑΠΕ, οι οποίες στοχεύουν κύρια στη μείωση του λειτουργικού κόστους, αλλά και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και κοινωνικής ευθύνης.

Όραμα μας

Όραμα μας είναι η συνεχής παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, ώστε να ικανοποιούνται στο έπακρο οι απαιτήσεις των πελατών και συνεργατών μας, κτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας, επικοινωνίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Θεμελιώδεις αξίες

  • Προσηλωμένοι στις ανάγκες των πελατών μας
  • Ειλικρίνεια και ευθύτητα στις συνεργασίες μας
  • Συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε
  • Αφοσιωμένοι στην ποιότητα
  • Υπευθυνότητα
  • Περιβαλλοντική Συνείδηση και Κοινωνική Ευθύνη