Η εταιρεία μας

Η εταιρεία Value Creation Consulting Ltd (VCC) ιδρύθηκε το 2010 και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις στον τομέα της Εξοικονόμησης Ενέργειας, της Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της βελτίωσης του Ανθρακικού Αποτυπώματος (Carbon Footprint) μεγάλων Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Η VCC εξειδικεύεται στην εκτέλεση Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ελέγχων, στην εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας και μείωσης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως επίσης και μελετών βέλτιστης διαχείρισης και ελαχιστοποίησης των Εκπομπών Θερμοκηπιακών Αερίων (GHG).  Η ενεργειακοί & περιβαλλοντικοί έλεγχοι συνδυάζονται με οικονομοτεχνικές μελέτες για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίησης των ΑΠΕ και μείωσης του περιβαλλοντικού και ανθρακικού αποτυπώματος. Η εταιρεία μας είναι αδειοδοτημένη και εγγεγραμμένη στα επίσημα μητρώα του κράτους για τις πιο πάνω υπηρεσίες, ενώ οι Ενεργειακοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Μηχανικοί της εταιρείας μας είναι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι στα επίσημα επαγγελματικά μητρώα. Οι υπηρεσίες της VCC χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και επαγγελματισμού, με εγγυημένα αποτελέσματα εξοικονόμησης ενεργειακού κόστους, εάν και εφόσον οι προτάσεις και εισηγήσεις της VCC υιοθετηθούν και υλοποιηθούν σωστά. 

Το 2018, η εταιρεία μας έχει επεκτείνει τις εργασίες της στην Ελλάδα με δύο γραφεία, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αποστολή

Η δημιουργία πρόσθετης αξίας στις λειτουργικές διεργασίες των πελατών μας, μέσω της εφαρμογής αποτελεσματικών λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, βέλτιστης περιβαλλοντικής διαχείρισης και αξιοποίησης των ΑΠΕ, οι οποίες στοχεύουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και κοινωνικής ευθύνης.

Όραμα μας

Όραμα μας είναι η συνεχής παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των πελατών και συνεργατών μας, κτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Θεμελιώδεις Αξίες

  • Προσηλωμένοι στις ανάγκες των πελατών μας
  • Ειλικρίνεια και ευθύτητα στις συνεργασίες μας
  • Συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας
  • Επενδύοντας στην ποιότητα
  • Υπευθυνότητα και Ακεραιότητα
  • Περιβαλλοντική και Κοινωνική Ευθύνη