Η εταιρεία μας

Η εταιρεία Value Creation Consulting Ltd (VCC) ιδρύθηκε το 2010 και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις στον τομέα της Εξοικονόμησης Ενέργειας, της Ενεργειακής Διαχείρισης και της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Εμπορικά κτήρια, Βιομηχανίες και Οχήματα. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην εκτέλεση Ενεργειακών Ελέγχων και την εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των ΑΠΕ, ενώ αποτελεί μια από τις πρώτες εταιρείες που έχουν εγγραφεί στα επίσημα επαγγελματικά μητρώα του κράτους για τις εν λόγω υπηρεσίες. Οι Σύμβουλοι και το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας είναι άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από το κράτος, για τις υπηρεσίες που προσφέρει η VCC. Οι ενεργειακοί έλεγχοι, οι μελέτες και οι λοιπές υπηρεσίες της VCC χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και επαγγελματισμού, με εγγυημένα αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας, εάν και εφόσον οι εισηγήσεις της VCC υιοθετηθούν και υλοποιηθούν, σύμφωνα με τις δικές της προδιαγραφές. Η εταιρεία μας έχει επεκτείνει τις εργασίες της στην Ελλάδα το 2018, με την επωνυμία VCC LTD (GREECE).

Αποστολή

Η δημιουργία πρόσθετης αξίας στις λειτουργικές διεργασίες των πελατών μας, μέσω της εφαρμογής αποτελεσματικών λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των ΑΠΕ, οι οποίες στοχεύουν κύρια στη μείωση του λειτουργικού κόστους, αλλά και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και κοινωνικής ευθύνης.

Όραμα μας

Η συνεχής παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, ώστε να ικανοποιούνται στο έπακρο οι απαιτήσεις των πελατών και συνεργατών μας, κτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας, επικοινωνίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Θεμελιώδεις Αξίες

  • Προσηλωμένοι στις ανάγκες των πελατών μας
  • Ειλικρίνεια και ευθύτητα στις συνεργασίες μας
  • Συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε
  • Αφοσιωμένοι στην ποιότητα
  • Υπευθυνότητα
  • Περιβαλλοντική Συνείδηση και Κοινωνική Ευθύνη