Η εταιρεία μας

Η εταιρεία Value Creation Consulting Ltd (VCC) ιδρύθηκε το 2010 και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις στον τομέα της Εξοικονόμησης Ενέργειας, της Ενεργειακής Διαχείρισης και της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Εμπορικά κτήρια, Βιομηχανίες και Οχήματα. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην εκτέλεση Ενεργειακών Ελέγχων και την εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των ΑΠΕ, ενώ αποτελεί μια από τις πρώτες εταιρείες που έχουν εγγραφεί στα επίσημα επαγγελματικά μητρώα του κράτους για τις εν λόγω υπηρεσίες. Οι Ενεργειακοί Ελεγκτές, Μηχανικοί και Σύμβουλοι της εταιρείας μας είναι άριστα εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι από τα επίσημα επαγγελματικά σώματα,, για τις υπηρεσίες που προσφέρει η VCC. Οι ενεργειακοί έλεγχοι, οι μελέτες και οι λοιπές υπηρεσίες της VCC χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και επαγγελματισμού, με εγγυημένα αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακού κόστους, εάν και εφόσον οι εισηγήσεις της VCC υιοθετηθούν και υλοποιηθούν, σύμφωνα με τις δικές της προδιαγραφές. 

Το 2018, η εταιρεία μας έχει επεκτείνει τις εργασίες της στην Ελλάδα με δύο γραφεία, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αποστολή

Η δημιουργία πρόσθετης αξίας στις λειτουργικές διεργασίες των πελατών μας, μέσω της εφαρμογής αποτελεσματικών λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των ΑΠΕ, οι οποίες στοχεύουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και κοινωνικής ευθύνης.

Όραμα μας

Το όραμα μας παραμένει η συνεχής παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των πελατών μας, κτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας  και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες και συνεργάτες μας.

Θεμελιώδεις Αξίες

  • Προσηλωμένοι στις ανάγκες των πελατών μας
  • Ειλικρίνεια και ευθύτητα στις συνεργασίες μας
  • Συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε
  • Αφοσιωμένοι στην ποιότητα
  • Υπευθυνότητα
  • Περιβαλλοντική και Κοινωνική Ευθύνη