Γιατί η VCC είναι ο σωστός συνεργάτης σας

Εξειδικευμένο και Πιστοποιημένο Προσωπικό 

 • Πιστοποιημένοι Ενεργειακοί Σύμβουλοι εγγεγραμμένοι στα επίσημα Μητρώα Ενεργειακών Ελεγκτών και Ενεργειακών Επιθεωρητών.
 • Σύμβουλοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Εκπομπών Θερμοκηπιακών Αερίων με πολύχρονη εμπειρία.
 • Αδειούχοι Μηχανικοί εγγεγραμμένοι στα Μητρώα των Τεχνικών Επιμελητηρίων σε συναφείς κλάδους της Μηχανικής Επιστήμης.
 • Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι & Επιθεωρητές για Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης (ISO 50001).
 • Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι & Επιθεωρητές για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001).
 • Συνεργάτες Ευρωπαϊκών Οργανισμών σε θέματα Διαχείρισης Πόρων.
vcc profecional

Τεχνογνωσία και Πολύχρονη Εμπειρία 

 • Σημαντικός αριθμός Έργων αποτελεσματικής Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • Σημαντικά Έργα ενεργειακών ελέγχων και μελετών σε Εμπορικά κτήρια, Βιομηχανικές Διεργασίες και Στόλους Οχημάτων, με υψηλές εξοικονομήσεις ενέργειας και λειτουργικού κόστους.
 • Σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων σε στόλους οχημάτων.
 • Εφαρμοσμένες μελέτες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, εγκαταστάσεων και οχημάτων, με μηδενικό κόστος επένδυσης.
 • Μεγάλος αριθμός Έργων που έχουν λάβει χορηγία ή/και χρηματοδότηση από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια.

Εγγυημένες Υπηρεσίες και Λύσεις 

 • Η VCC είναι σε θέση να εγγυηθεί και να επιβεβαιώσει, με επιτόπου μετρήσεις, τα αποτελέσματα και το ύψος της εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων που επιτυγχάνεται, με τις λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης που προτείνει και προδιαγράφει.
 • Η επιβεβαίωση της εξοικονόμησης ενέργειας γίνεται στη βάση των αρχών τους διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου IPMVP.