Γιατί η VCC είναι ο σωστός συνεργάτης στην εξοικονόμηση ενέργειας

Εξειδικευμένο και Πιστοποιημένο Προσωπικό 

 • Πιστοποιημένοι Ενεργειακοί Σύμβουλοι εγγεγραμμένοι στα επίσημα Μητρώα Ενεργειακών Ελεγκτών και Ενεργειακών Επιθεωρητών
 • Αδειούχοι Μηχανικοί εγγεγραμμένοι στα Μητρώα των Τεχνικών Επιμελητηρίων σε συναφείς κλάδους της Μηχανικής Επιστήμης
 • Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι & Επιθεωρητές για ISO 50001 – Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης
 • Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι & Επιθεωρητές για ISO 14001 – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Επίσημοι Συνεργάτες Ευρωπαϊκών Οργανισμών σε θέματα Ενεργειακής Απόδοσης και Εξοικονόμησης Πόρων
vcc profecional

Τεχνογνωσία και Πολύχρονη Εμπειρία 

 • Σημαντικός αριθμός ενεργειακών ελέγχων και μελετών σε Εμπορικά κτήρια, Βιομηχανίες και Οχήματα, με υψηλές εξοικονομήσεις ενέργειας και χρημάτων
 • Σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων σε στόλους οχημάτων
 • Επίτευξη βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, εγκαταστάσεων και οχημάτων, με μηδενικό κόστος επένδυσης
 • Αρκετά έργα μας έχουν λάβει χορηγία και χρηματοδότηση από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια

Εγγυημένες Υπηρεσίες και Λύσεις 

 • Η VCC είναι σε θέση να εγγυηθεί και να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα και το μέγεθος της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται, με τις λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης που προτείνει
 • Η επιβεβαίωση της εξοικονόμησης ενέργειας γίνεται στη βάση των αρχών τους διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου IPMVP
 • Προϋπόθεση αποτελεί ότι η VCC θα προτείνει, θα προδιαγράψει και θα αξιολογήσει την λύση και τον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί, όπως επίσης θα επιβλέψει αλλά και θα συντονίζει τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που θα υλοποιηθούν